Oyuncu Ajansları

Katalog Seçimlerinde Yapımcıların Dikkat Ettiği Unsurlar

Katalog elde bulunan sermayeyle ilgili yapılan modellerdir. Bunlar bir ürün pazarlamak, mevcut durumu paylaşmak ve tüketici ile iletişime geçmek için kullanılır. Asıl hedef ürünü en üst seviyede beğeniye sunmaktır. İyi bir kataloğun tasarımında etkili birçok faktör vardır. İyi bir katalog için öncelikle iyi bir ekipmana ihtiyaç vardır. Konsept, kaliteli fotoğrafçı, uyumlu bir ekip bunların en başında gelmektedir.

Katalog çekimleri her sektör için uygun olarak tasarlanabilir. İhtiyaçla ve beklentiyle doğru orantılı değişir. Fotoğraf çekimlerinin kalitesini artırmak için bazı faktörlerin üzerinde fazlaca durulmalıdır. Bunlardan ilki ışıktır. Yanlış ışık ürünü mahvedebileceği gibi, doğru ışıkla kötü bir ürün mükemmelleştirilebilir.  Bir diğer unsur da arka plandır. Arka plan ana ürünü kapatmamalı veya önüne geçmemelidir. Göz yorucu, rahatsız edici renk ve detaylardan kaçınılmalıdır. Burada amaç ürünü ön plana çıkarmaktır. Mekan olarak üçüncü unsur verilebilir. Mekanın amaca uygunluğu sorgulanmalıdır. Arka plana ve mekana tüketicinin psikolojisi göz önüne alınarak karar verilmelidir. Mesaj kaygısı gütmeden veya yanlış mesaj vermeden mekan çalışmaları yapılmalıdır. Cast ajansları model çekimleri içinde bu kriterler aynen geçerlidir. Etkileyici bir sonuç almak için doğru adımlar takip edilmelidir. Cast ajans katalogları için yapılan çekimlerde modeller en doğal hallerine mümkün olduğunca yakın bulunmalıdır. Abartı makyaj, saç, aksesuar gibi unsurlardan kaçınmalı sade yüz ve vücut hatlarının meydanda kalmasını sağlamalıdır. Yapımcılar bu seçimlerde en çok bu konulara dikkat etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise fotoğrafçı ve kullandığı yöntemdir. Doğru fotoğrafı, doğru açıdan çeken fotoğrafçı bunu web dünyasına aktarırken de üzerinde değişiklikler yapabilir. Fotoğrafın ana temasını ve temel özelliklerini değiştirmeden basit ışık oynamaları, dikkat çekmek istenilen bölgeye odak sağlama gibi işlemler yapabilir.

Yapımcılar ve kadro seçiminde görevli kişiler beklentilerine uygun oyuncuları bulmak için cast ajanslarına başvururlar. Oyuncu olmak için başvuru yapan bireyler arasından bir seçim yapılmak durumundadır. Bu seçimler kataloglar üzerinden yapılır. Yapımcılar bu katalogları inceler ve uygun gördüğü kişileri birebir görüşmek için çağırır. Katalogda basit kişisel ve fiziksel özellikleri olan bireyler, her anlamda değerlendirilir. Jest, mimik ve yetenekleri gibi özellikleri değerlendirilerek böylelikle karar aşamasına gelinir.

Kaynak: http://www.oyuncuajansi.net/katalog-cekimlerinde-model-tercihleri/